Rodar

   szukaj w serwisie  
Informacja

Kasy Fiskalne 2015

Według najnowszego Rozporządzenia Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2015 większość firm niezależnie od osiągniętego obrotu będzie musiała zakupić kasę fiskalną. Ministerstwo Finansów przedstawiło rozporządzenie dotyczące zasad stosowania kas fiskalnych w latach 2015-2016 oraz nową listę podmiotów ustawowo zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych niezależnie od osiągniętego obrotu.

Zostanie utrzymany limit obrotu (20.000 zł), powyżej którego przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej, oraz sposób jego proporcjonalnego obliczania. Uszczuplona została lista usług, które są zwolnione z omawianego obowiązku.

Kto musi posiadać kasę fiskalną od 1 stycznia 2015?


Rozpoczęcie ewidencjonowania (rejestrowania) sprzedaży za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej od 1 stycznia obowiązuje firmy założone po 31 grudnia 2014.

Przedsiębiorstwa założone przed 1 stycznia 2015 nie posiadające jeszcze kasy fiskalnej (nie majace takiego obowiązku lub te które jeszcze nie przekroczyły limitu obrotu przewidzianego przez Ministerstwo Finansów) mogą skorzystać z 2-miesięcznego okresu przejściowego i rozpocząć rejestrowanie za pomocą kasy fiskalnej od 1 marca 2015. Należy jednak pamietać, że nie dotrzymanie obowiązkowego dla przedsiębiorstwa terminu wdrożenia kasy fiskalnej może wiązać się z ryzykiem nałożenia kary przez urząd skarbowy. Nie będzie także możliwe uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów na zakup kasy fiskalnej.


Od 1 stycznia 2015 kasa fiskalna musi być obowiązkowym wyposażeniem firm
(niezależnie od osiągniętego obrotu):


Realizujących dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników,
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep: kontenerów,
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udzialem tych metali, których dostawa nie moze korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów;

Świadczących usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokladach samolotów.