.

Obowiązek wymiany na Kasy On-line

Pojawienie się kas on-line nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line.
Jednakże niektóre branże, będą musiały wymienić dotychczas używane kasy rejestrujące na kasy on-line.


Branże objęte obowiązkiem wymiany:

  • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji –
    • od 1.01.2020 r.
  • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla -
    • od 1.07.2020 r.
  • branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze –
    • od 1.01.2021 r.

Zakup kas on-line będzie w części refundowany. Kwota refundacji wynosi obecnie 700 zł.

Pozostałe branże

Pozostali podatnicy nie mają określonego terminu na wymianę dotychczas używanych kas rejestrujących.

Więcej informacji

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami, a także sprawdzenia strony ministerstwa.